Helena Babická: Medailon krále Slunce Luisa de Lahol #2Lý život který v kontrastu s oslepujícím leskem královských komnat dovolí hlavní hrdince na vlastní kůži pocítit bolest chudoby beznaděj honů na čarodějnice ale i sílu skutečné lásky Nucený pobyt v izolaci morového města azyl opuštěného horského kláštera i rozsudek smrti však jen ještě více posílí její vůli a obnaží její srdce.

Pod falešným šlechtickým jménem Luisa de Lahol se dívka z dnešního světa čtenářům známá z románu Jeden okamžik v čase vydává napříč Francií sedmnáctého století aby se po boku statečného markýze Filipa de Grazac pokusila najít ztracený medailon krále Ludvíka XIV Hledání vzácného šperku se pro oba hrdiny brzy změní v závod o ho.

Plné něžného citu ke krásnému markýzi Do hry vstupuje tajemný Černý vévoda jehož temný mysl skrývá informace potřebné k vyřešení záhady medailonu krále Slunce Čas neúprosně ubíhá a dva psanci pronásledováni spolkem mocných spiklenců společně čelí krutosti a předsudkům starých časů aby na konci příběhu oba naplnili svůj osu.

(EPUB ☆ Medailon krále Slunce Luisa de Lahol #2) BY Helena Babická – cogenlife.org

free read à Alls Fair (Love and War, eBook or KindlePUB · Helena Babická